Ta kontakt med oss på:
69 81 59 10 / 976 03 686
trond.svenneby@scan-flex.no

Avansert Søk


Avansert søkning i forhold til parametre


Du kan spesifisere søket ytterligere ved å tilføie flere søkeord og velge OG eller UNNTATT operatøren. Hvis du vælger OG skal begge ord findes for at et produkt vises. Hvis De velger UNNTATT vises kun søkeresultater som inneholder det første søkeord hvor det andre søkeordet ikke finnes i sammenhengen.

I den første drop-down-listen kan du begrense søket til en bestemt kategori. I den andre drop-down-listen kan du begrense søket til en bestemt type produktinformasjon (f.eks. Navn). Når du har valgt disse (eller valgt standard), tast da inn hva det skal søkes etter.